BỆNH ÁN PHỤ KHOA

 

                                                                                                                   BSCKI. LÊ THỊ BÉ TÁM

                                                                                                         BSCKI. BÙI VĂN NGHIÊU

                                                                                                       BS. NGUYỄN VĂN CẨM

 

 1. HÀNH CHÁNH:

Họ và tên: HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG                       PARA: 3003

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Mỹ lợi A – Cái Bè – Tiền Giang

Ngày vào viện: 8 giờ 24/06/2017

 1. LÝ DO VÀO VIỆN:

Tiểu khó  → đau nhiều vùng hạ vị

 1. BỆNH SỬ:

Bệnh nhân sau sinh thường cách đây 3 năm có đặt vòng tránh thai tại trạm y tế - hiện tại tiểu khó – đau vùng bụng nhiều → nhập viện

 • Tình trạng lúc nhập viện:
 • Bệnh tỉnh
 • Sinh hiệu ổn
 • Tiểu khó
 • Đau nhiều vùng hạ vị
 • Quá trình khám bệnh:
 • Bệnh tỉnh, da niêm hồng
 • Tim đều
 • Phổi trong
 • Bụng mềm, ấn đau nhiều vùng hạ vị
 • Kết quả cận lâm sàng:
 • CTM: Bình thường không thay đổi
 • Siêu âm:
 • BVĐK Cái Bè: Vòng T: đúng vị trí trong lòng Tử cung
 • BV Bình Dân: Vòng T: nằm trong Bàng quang, Sỏi Bàng quang, cấu trúc phản âm dầy Bàng quang khả năng dị vật
 • X-Quang:

BV Bình Dân:

 • Vùng chậu có vòng T tránh thai nghiêng về bên P.
 • Vùng chậu hơi nghiêng bên T có vật thể giống vòng tránh thai dạng T vôi sỏi bám 1/2 vật thể.

  X-QUANG BVĐK CÁI BÈ                        X-QUANG BV BÌNH DÂN                       

 1. CHẨN ĐOÁN SƠ BỘ:

Vòng T xuyên Bàng quang hóa sỏi

 1. BIỆN LUẬN: Khai thác Kinh

Quá trình khai thác bệnh nhân có đặt vòng tránh thai > 10 năm, sau đó Siêu âm định kỳ không thấy tránh vòng tránh thai → Bệnh nhân có thai trở lại → sanh thường cách đây 3 năm.

 1. CHẨN ĐOÁN: Vòng T xuyên Bàng quang hóa sỏi > 10 năm
 2. ĐIỀU TRỊ: Phẩu thuật
 3. PHƯƠNG PHÁP PHẨU THUẬT:
 • Tiền mê
 • Rạch trên xương mu 8 cm
 • Qua da, cân tách vào Phúc mạc → vén tìm Bàng quang
 • Mổ Bàng quang lấy ra 01 viên sỏi 1,5 x 2,5 cm bao trùm vòng T tránh thai.
 • May lại Bàng quang, mở Bàng quang ra da, cân da, dẫn lưu khoang Retgius
 1. TIÊN LƯỢNG: Tốt