Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI 
BAN GIÁM ĐỐC 
1 Trần Duy Minh Giám đốc 0913 715649
2 Võ Thế Việt  Phó Giám đốc 0918 993 799
3 Võ Minh Cảnh Phó Giám đốc 0918514120
4 Trần Văn Sáu Phó Giám đốc 0918237677
5 Nguyễn Tuấn Kiệt Phó Giám đốc 0918750966
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - 02733 824 377 
4 Võ Minh Hoàng Châu  Trưởng phòng 0919 354 036
5 Phạm Ngọc Toàn Phó phòng 0918828474
PHÒNG TỔ CHỨC - 02733823812
6 Võ Minh Tâm Trưởng phòng 0946938225
7 Phan Thị Thiết Phó phòng 0375788457
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
8 Trương Thị Ái Loan  Trưởng phòng 0919 637 976
9 Lê Trí Hoàng Phó phòng 0908155559
PHÒNG KẾ TOÁN - 02733 824 216
10 Huỳnh Thị Minh Thảo  Trưởng phòng 0902 906 324
11 Lê Văn Tuấn    0975 298 310
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU - 02733 824 352
12 Nguyễn Văn Hùng  Trưởng khoa 0917 865 435 
13 Trần Văn Trí Phó khoa 098962447
KHOA NỘI - 02733 722 017
14 Võ Nguyễn Thanh  Trưởng khoa 01259 004 635
15 Nguyễn Văn Minh Phó Khoa 0907457576
KHOA NHI - 02733 722 014
16 Huỳnh Thị Thu Trâm Trưỏng khoa 0919407914
KHOA NHIỄM - 02732 222 102 
17 Nguyễn Trọng Thuật Trưởng khoa 0908 980 942
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 
18 Võ Thị Gái  Phó khoa 0977328248
KHOA NGOẠI - 02733 722 016
19 Nguyễn Văn Thông  Trưởng khoa 0918 181 457 
20 Lê Ngọc Nhung Phó khoa 0949337722
KHOA SẢN - 02733 722 015 
21 Nguyễn Thị Bạch Thảo Trưởng khoa 0985 567 597
22 Nguyễn Thị Khánh Trinh Phó khoa 0903139817
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
23 Bùi Thị Hạnh  Trưởng khoa 09449 901 15
24      
KHOA KHÁM BỆNH 02733 823300
25 Võ Hoàng Nghiệp Trưởng khoa 01219506769
26 Đặng Hữu Danh  Phó khoa 0913 848 532
KHOA DƯỢC  0733 222 213 
27 Phạm Thị Tự  Trưởng khoa 01689 377 922
28 Nguyễn Thị Thu Huyền  Phó khoa 0974 828 697
KHOA XÉT NGHIỆM - 0732 222 103 
29 Nguyễn Hữu Giỏi Trưởng khoa 0938 973 464
30 Nguyễn Thành Vũ  Phó khoa 0949 484 647
31 Nguyễn Phương Quyên Phó Khoa 0983412822
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
32 Lê Công Chính  Trưởng khoa 0979 047 987 
33 Lê Thị Tuyết Minh Phó khoa 0915728779
  KHOA YTCC-ATTP    
34 Trần Hữu Thọ Trưởng khoa 0918309908
  KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT    
35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Trưởng khoa  
  KHOA QUẢN LÝ BỆNH XÃ HỘI    
36 TRƯƠNG VĂN THÁI Trưởng khoa 02733754514