Giới thiệu đơn vị Giới thiệu đơn vị

THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÁI BÈ
- Địa chỉ : Ấp An Thiện, Xã An Cư , Huyện Cái Bè , Tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại : (073)3.824.377    Fax: (073)3.823.812
- Cơ quan chủ quản : SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
- Email : Caibe.ttytdp@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị :
- Giám đốc : Trần Duy Minh
Điện thoại : 0913 715649                 Email : tranduyminh.hcl@gmail.com
- Phó Giám đốc : Võ Thế Việt
Điện thoại : 0918 993 799

- Phó Giám đốc : Võ Minh Cảnh      Email: canh115dhyd@gmail.com
Điện thoại : 0918514120

- Phó Giám đốc : Trần Văn Sáu         Email: bssaupkatt@gmail.com
           Điện thoại : 0918237677

- Phó Giám đốc : Nguyễn Tuấn Kiệt  Email: ntuankiet1964@gmail.com
          Điện thoại : 0918750966

- 2. Cơ cấu tổ chức :
    - 5 phòng chức năng :
+ Phòng kế hoạch tổng hợp
+ Phòng Điều dưỡng
+ Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ
+ Phòng Tài chính – Kế Toán

+ Phòng Dân số

- 12 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng
+ Khoa Dược
+ Phòng khám
+ Khoa Hồi sức cấp cứu
+ Khoa Nội
+ Khoa Ngoại
+ Khoa Sản
+ Khoa Nhi
+ Khoa Nhiễm
+ Khoa Chống Nhiễm Khuẩn
+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh
+ Khoa Xét nghiệm
+Khoa Y học Cổ truyền

03 Khoa thuộc hệ dự phòng:

+ Khoa Kiểm soát bệnh tật

+ Khoa Quản lý bệnh xã hội

+Khoa YTCC-ATTP

03 Phòng khám đa khoa:

+ PKĐK Hòa Khánh

+ PKĐK An Thái Trung

+ PKĐK Hậu Mỹ Bắc A

25 Trạm y tế xã, thị trấn:

          1.Trạm y tế xã Mỹ Đức Đông

          2.Trạm y tế xã Hòa Khánh

          3.Trạm y tế xã Đông Hòa Hiệp

          4.Trạm y tế xã An Thái Đông

          5.Trạm y tế xã Tân Hưng

          6.Trạm y tế xã Hòa Hưng

          7.Trạm y tế xã Mỹ Tân

          8.Trạm y tế xã Mỹ Lợi A

          9.Trạm y tế xã Mỹ Lợi B

          10. Trạm y tế xã Hậu Mỹ Phú

          11.Trạm y tế xã Hậu Mỹ Trinh

          12.Trạm y tế xã An Thái Trung

          13.Trạm y tế xã An Hữu

          14.Trạm y tế xã An Cư

          15.Trạm y tế xã Mỹ Lương

          16.Trạm y tế xã Thiện Trí

          17.Trạm y tế xã Thiện Trung

          18.Trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc A

          19.Trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc B

          20.Trạm y tế xã Mỹ Hội

          21.Trạm y tế xã Hậu Thành

          22.Trạm y tế xã Mỹ Trung

          23.Trạm y tế xã Tân Thanh

          24.Trạm y tế xã Mỹ Đức Tây

          25.Trạm y tế Thị trấn Cái Bè

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
    3.1 Công tác chuyên môn
         - Tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại Huyện Cái Bè, vùng phụ cận và khách vãng lai
        - Giải quyết các bệnh chuyên khoa trong khu vực quản lý, tham gia giám định sức khỏe. 
    3.2 Đào tạo cán bộ
       - Là cơ sở giảng dạy thực hành cho cán bộ y tế trung cấp, cho 3 phòng khám khu vực, 25 trạm y tế Xã và Thị trấn
   3.3 Nghiên cứu khoa học, y học
      - Các đề tài nghiên cứu cơ sở y học hiện đại, y học cổ truyền…
      - Tham gia các chương trình dự án của tuyến trên.
   3.4 Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật
     - Chỉ đạo cho 3 phòng khám khu vực và các Trạm y tế xã để phát triển và nâng cao kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng

  3.5 Phòng bệnh
   - Kết hợp với y tế dự phòng trong phòng chống dịch bệnh tại địa phương
  3.6 Hợp tác quốc tế
  3.7 Quản lý kinh tế
      - Sử dụng hiệu quả ngân sách của Nhà nước cấp
      - Thực hiện thu chi theo nguyên tắc tài chính
      - Thực hiện Nghị định 43/2006 Nghị định của Chính phủ.