Văn bản Văn bản

 
 
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
181/KH-TTYT 01-01-2021 Triển khai tiếp nhận đặt lịch hẹn khám qua điện thoại
758/TTYT 30-07-2020 Về việc tăng cường phóng chống dịch bệnh Covid-19
758/TTYT 30-07-2020 Về việc tăng cường phóng chống dịch bệnh Covid-19
758/TTYT 30-07-2020 Về việc tăng cường phóng chống dịch bệnh Covid-19
745/QĐ-BYT 01-05-2020 Cấp giấy chứng sinh cho trẻ em
745/QĐ-BYT 01-05-2020 Cấp giấy chứng sinh cho trẻ em
29/KH-TTYT 02-03-2020 Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2020
3773 11-10-2019 Báo cáo Sốt xuất huyết Denguge và Tay chân miệng tuần 40 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2892/QĐ-UBND 12-09-2019 Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực luật sư và hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh Tiền Giang
2892/QĐ-UBND 12-09-2019 Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực luật sư và hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh Tiền Giang
665/LĐLĐ 11-09-2019 Tuyên truyền tham gia khảo sát số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn
1348 10-09-2019 V/v dự thi thăng hạng chức danh viên chức y tế hạng I, II năm 2019
2776/QĐ-UBND 30-08-2019 Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Tỉnh qui định chí tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
2776/QĐ-UBND 30-08-2019 Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Tỉnh qui định chí tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
2946/SYT-TCCB 15-08-2019 V/v Xét tặng kỷ niệm chương "vì sức khỏe nhân dân"
13/NQ-HĐND 12-07-2019 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 18/12/2016 của HĐND Tỉnh về khuyến khích 1 số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế văn hóa , thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Tiền Giang
12/2019/NQ-HĐND 12-07-2019 Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuôc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc phạm vi Tỉnh Tiền Giang
03/2019/TT-BNV 14-05-2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
03/2019/TT-BNV 14-05-2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
669 10-05-2019 Niêm yết công khai danh sách kết quả đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú"
161/2018/NĐ-CP 29-11-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
161/2018/NĐ-CP 29-11-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP